Operatör: Online

Privacy Policy

Anti-Money Laundering Policy (AML)

The money laundering is the criminal process of converting the amounts of illegally obtained money (by terrorism, corruption, drug dealing, etc.) with hiding its true source into legal investments. It happens because illegal nature of such funds will not be discovered due to them becoming of material values.

The government of every country fights against money laundering and terroristic financial operations because it is necessary to prevent the entry of criminal funds into the economy. Financial and commercial institutions are the most easily accessible for illegal processes of terroristic and criminal organizations. Especially digital currency services are vulnerable. Thus, TurkMoney company takes an active part in the prevention of such criminal activity in the whole world.

For these goals we do the following actions:

 1. We conduct the process of verification of the client’s identity and personal information and monitor all transactions made by customers.
 2. Our team traces all suspicious operations of users and also those made under irregular circumstances.
 3. If our company suspects the illegal activity or money laundering, it has the full right to cancel such transaction at any step.
 4. According to the international law, TurkMoney is not obligated to give customer any notifications about suspicion in the user’s criminal actions.
 5. Such company’s actions are based on the AML FATF references.

To prevent the suspicious operations and verify the client’s identity, the team of our company has the right to updаte its electronic system on the regular basis according to new regulations (if those appear). We also arrange various trainings for our staff for improving the methods of struggle against money laundering.

KYT Policy

The KYT policy is intended to identify the customer of a transaction in a situation where the Service has sufficient knowledge that the Customer is using the TurkMoney.Net system for other purposes.

Such a rule arises when the Customer of the Service suspects that the laundering or laundering of the digital structure obtained in them is engaged in illegal transactions that may qualify as laundering, or that the funds arise from a generally criminal source. For this purpose, the Service has the right to use any legal information, third-party tools to analyze digital protection and its own improvements in the scanning system.

In such a case, TurkMoney.Net reserves the right to provide the following Services:

To request from the Customer the confirmation that the content containing digital versions, additional information and/or those with this bug organization has not been obtained;
Blocking the account and/or any transactions related to the customer, to the financial control and/or law enforcement at the place of registration of the Service and, if necessary, all information and transmission available at the place of registration of the Customer;
Request documents from the customer confirming components, physical presence, registration address, payment security;
Return digital assets only to the details of the transaction or proceed to other details after a full check by the Service security service whether it is possible to verify the legal source of the Client funds;
Refusing to withdraw funds to the account of third parties without any explanation of the customer;
holding the Client's money until the incident is fully investigated;
The service reserves the right to monitor the entire transaction chain to identify suspicious transactions;
The Service reserves the use of refusing to provide the Service to the Customer and withholding funds in the Service's private accounts if it has reasonable doubts as to the legitimacy of the digital relay source;
The Service reserves to protect the provision of the Service to the Customer if the Service has reasonable doubts as to the legitimacy of the source of the digital relay and if it is impossible to trace the entire chain of transactions, the Service holds funds in their private accounts. digitization from the moment they emerged
Details on recovery of funds stopped for verification based on the results of the AML analysis of the transaction:

Refunds are made after a full check by the Service's security service, including thorough verification of what was sent. Refunds are made less a commission of up to 5% of the transaction amount to cover the labor costs required to process the application and arrange the refund.
The return subject to the User's approval is processed within 10 (ten) calendar days from the date the Service decision regarding the return request is notified to the User.
When issuing a refund, after running the check (verification), users need to confirm the details to get the refund.

Multiple Accounts Policy

 • It is prohibited to have more than one account on our website.
 • If it is detected that a customer has more than one account, all of the accounts will be temporarily disabled. The customer will be requested to choose which one of his accounts will be active, while the others will stay blocked permanently.
 • If detected that a customer creates multiple accounts in order to overcome the limits set by TurkMoney for a certain payment method, TurkMoney reserves the right to request additional verification from the customer. In case the customer is  unable to provide the requested information, TurkMoney will refund the payment to original sender, while keeping the incoming and outgoing transaction fees if those apply.

List of the Required and Supported Documents:

Some of the following documents might be required during the verification process at TurkMoney.net

Identity Verification:

 • Government issued International Passport

 • Government issued Identity Card

 • Government issued Driving License

 • Selfie with an Identity Document

Address Verification:

 • Utility bill or Bank Statement, not older than 3 month

 • Paper versions or electronic versions are allowed

 • No modifications are allowed to the documents

Additional Verification Documents:

 • Photo of Credit Card (in specific cases, only when making a payment with your Debit/Credit Cards)

 • Selfie with Credit Card (in specific cases, only when making a payment with your Debit/Credit Cards)

 • Photo with printed or handwritten declaration (in specific cases, for high amounts)

Please note: All required documents should be provided in good quality, all texts should be readable, there should not be any modifications or edits of the document photos, otherwise we would have to reject them and request new copies without modification or in better quality.

Article 6 of the Civil Procedure Law of the Republic of Turkey No. 6100 states, “The court of general jurisdiction is the court of the place of residence at the time of the lawsuit of the defendant real or legal person.” In accordance with the relevant law, Anatolian Courts of Justice are authorized in all disputes.

Without court orders, information about users, deeds or words is never shared with third parties.

 

TÜRKÇE

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML)


Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paranın (terör, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti vb. yollarla) gerçek kaynağını gizleyerek yasal yatırımlara dönüştürülmesine yönelik cezai işlemdir. Bu, maddi değerlere dönüşmeleri nedeniyle bu tür fonların yasadışı niteliğinin ortaya çıkmaması nedeniyle olur.

Suç fonlarının ekonomiye girmesini önlemek gerektiğinden, her ülkenin hükümeti kara para aklama ve terörist mali operasyonlarla mücadele eder. Mali ve ticari kuruluşlar, terör ve suç örgütlerinin yasa dışı işlemleri için en kolay ulaşılabilen kurumlardır. Özellikle dijital para birimi hizmetleri savunmasızdır. Böylece TurkMoney firması tüm dünyada bu tür suç faaliyetlerinin önlenmesinde aktif rol almaktadır.

Bu hedefler için aşağıdaki işlemleri yapıyoruz:

 1. Müşterinin kimlik ve kişisel bilgilerinin doğrulanması sürecini yürütür ve müşterilerin yaptığı tüm işlemleri takip ederiz.

 2. Ekibimiz, kullanıcıların tüm şüpheli işlemlerini ve ayrıca düzensiz koşullarda yapılanları takip eder.

 3. Şirketimiz yasa dışı faaliyetten veya kara para aklamadan şüphelenirse, bu işlemi herhangi bir aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

 4. Uluslararası hukuka göre, TurkMoney , kullanıcının suç teşkil eden eylemlerinde şüphe ile ilgili olarak müşteriye herhangi bir bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.

 5. Bu şirketin eylemleri AML FATF referanslarına dayanmaktadır.

Şüpheli işlemleri önlemek ve müşterinin kimliğini doğrulamak için şirketimizin ekibi, elektronik sistemini yeni düzenlemelere göre (eğer varsa) düzenli olarak güncelleme hakkına sahiptir. Ayrıca kara para aklama ile mücadele yöntemlerini geliştirmek için çalışanlarımıza çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

KYT Politikası

KYT politikası, Hizmet'in Müşteri'nin TurkMoney.Net sistemini başka amaçlarla kullandığına dair yeterli bilgiye sahip olduğu bir durumda işlem yapan müşteriyi tanımlamaya yöneliktir.

Böyle bir kural, Hizmet Müşterisi, kendilerinde elde edilen dijital yapının aklanmasının veya aklanmasının, aklama olarak nitelendirilebilecek yasa dışı işlemlerde yer aldığından veya fonların genel olarak suç teşkil eden bir kaynaktan kaynaklandığından şüphelendiğinde ortaya çıkar. Bu amaçla Hizmet, dijital korumayı ve tarama sistemindeki kendi iyileştirmelerini analiz etmek için her türlü yasal bilgiyi, üçüncü taraf araçlarını kullanma hakkına sahiptir.

Böyle bir durumda TurkMoney.Net aşağıdaki Hizmetleri sağlama hakkını saklı tutar:

Müşteriden, dijital versiyonları, ek bilgileri ve/veya bu bug organizasyonuna sahip olanları içeren içeriğin temin edilmediğinin teyidini talep etmek;
Hesabın ve/veya müşteriyle ilgili her türlü işlemin, Hizmetin kayıt yerinde mali kontrole ve/veya kolluk kuvvetlerine ve gerekirse Müşterinin kayıt yerinde mevcut olan tüm bilgi ve aktarımlara bloke edilmesi;
Bileşenleri, fiziksel mevcudiyeti, kayıt adresini, ödeme güvenliğini onaylayan müşteriden belge talep edin;
Dijital varlıkları yalnızca işlemin ayrıntılarına iade edin veya Hizmet güvenlik hizmeti tarafından Müşteri fonlarının yasal kaynağının doğrulanmasının mümkün olup olmadığını tam olarak kontrol ettikten sonra diğer ayrıntılara geçin;
Müşterinin herhangi bir açıklaması olmaksızın üçüncü şahısların hesabına para çekmeyi reddetmek;
olay tam olarak araştırılana kadar Müşterinin parasını elinde tutmak;
Hizmet, şüpheli işlemleri belirlemek için tüm işlem zincirini izleme hakkını saklı tutar;
Hizmet, dijital aktarma kaynağının meşruluğuna ilişkin makul şüpheleri varsa, Hizmeti Müşteriye sağlamayı reddetme ve Hizmetin özel hesaplarındaki fonları alıkoyma hakkını saklı tutar;
Hizmet, dijital aktarım kaynağının meşruluğuna ilişkin makul şüphelere sahipse ve tüm işlem zincirini takip etmek imkansızsa, Müşteriye Hizmetin sağlanmasını korumayı saklı tutar, Hizmet fonları kendi özelinde tutar. hesaplar. çıktıkları andan itibaren dijitalleşme
İşlemin AML analizinin sonuçlarına göre doğrulama için durdurulan fonların geri alınmasına ilişkin ayrıntılar:

Geri ödemeler, Hizmetin güvenlik servisi tarafından, gönderilenin kapsamlı bir şekilde doğrulanması da dahil olmak üzere tam bir kontrolden sonra yapılır. Geri ödemeler, başvurunun işleme alınması ve iadenin düzenlenmesi için gerekli işçilik maliyetlerinin karşılanması amacıyla işlem tutarının %5'ine kadar komisyon düşülerek yapılır.
Kullanıcı'nın onayına bağlı iade, iade talebine ilişkin Hizmet kararının Kullanıcı'ya bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde işleme alınır.
Geri ödeme yaparken, kontrolü (doğrulama) çalıştırdıktan sonra, kullanıcıların geri ödemeyi almak için ayrıntıları onaylaması gerekir.

Çoklu Hesap Politikası

 • Sitemizde birden fazla hesap açmak yasaktır.
 • Bir müşterinin birden fazla hesabı olduğu tespit edilirse, tüm hesaplar geçici olarak devre dışı bırakılır. Müşteriden, hesaplarından hangisinin etkin olacağını seçmesi istenir, diğerleri ise kalıcı olarak engellenir.
 • Bir müşterinin belirli bir ödeme yöntemi için TurkMoney tarafından belirlenen limitleri aşmak için birden fazla hesap oluşturduğu tespit edilirse, TurkMoney müşteriden ek doğrulama talep etme hakkını saklı tutar. Müşterinin istenen bilgileri sağlayamaması durumunda, TurkMoney ödemeyi asıl gönderene iade eder ve varsa gelen ve giden işlem ücretlerini korur.

Gerekli ve Desteklenen Belgelerin Listesi:


TurkMoney.Net sistemindeki doğrulama işlemi sırasında aşağıdaki belgelerden bazıları gerekli olabilir.

Kimlik doğrulama:

 • Devlet tarafından verilen Uluslararası Pasaport

 • Devlet tarafından verilen Kimlik Kartı

 • Devlet tarafından verilen Sürücü Belgesi

 • Kimlik Belgeli Selfie

 

Adres Doğrulama:

 • 3 aydan eski olmayan hizmet faturası veya Banka Hesap Özeti

 • Kağıt versiyonlara veya elektronik versiyonlara izin verilir

 • Belgelerde değişiklik yapılmasına izin verilmez

 

Ek Doğrulama Belgeleri:

 • Kredi Kartı Fotoğrafı (özel durumlarda sadece Banka/Kredi Kartlarınızla ödeme yaparken)

 • Kredi Kartı ile Selfie (özel durumlarda sadece Banka/Kredi Kartlarınızla ödeme yaparken)

 • Basılı veya el yazısı beyanlı fotoğraf (özel durumlarda, yüksek tutarlar için)


Lütfen dikkat: Gerekli tüm belgeler iyi kalitede sağlanmalı, tüm metinler okunabilir olmalıdır, belge fotoğraflarında herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmamalıdır, aksi takdirde bunları reddetmek ve değişiklik yapılmadan veya daha iyi kalitede yeni kopyalar talep etmek zorunda kalacağız yada tamamen reddedeceğiz.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesinde “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.” İlgili kanun gereği her türlü uyuşmazlıkta Anadolu Adalet Sarayı Mahkemeleri yetkilidir.

Mahkeme kararı olmadan kullanıcıların, yapılan işlerin veya sair şeylerin bilgileri üçüncü kişilerle asla paylaşılmaz.

www.megastock.com www.wmtransfer.com/ www.paymer.com/ www.perfectmoney.com/ www.payeer.com/

Info, votes about exchanger TurkMoney


Trustpilot


Copyright © 2012-2023 TurkMoney. Her Hakkı Saklıdır.